Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Živel Země v 1.B

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 24. dubna 2019 v 0:00

Platnost do: 30. dubna 2026 v 23:59

E- Twinningový projekt Živeláci zdárně pokračuje s našimi slovenskými kamarády i v dubnu. Tentokrát jsme zkoumali naši matičku Zemi. Poznávali jsme nerosty, horniny a půdu. Nejvíce nás bavily praktické ukázky, pokusy a výuková videa.

 

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.