Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Erasmus a hodiny fyziky

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 3. května v 0:00

Platnost do: 31. května 2028 v 23:59

V rámci návštěvy zahraničních partnerů v naší škole proběhlo i sdílení zkušeností v oblasti výuky přírodovědných předmětů. Italská kolegyně byla přítomna výuce fyziky v 6.B, 7.B a 8.B. Žáci poznávali elektrické vodiče a nevodiče, prováděli pokusy s kapalinami v rámci studia Archimédova a Pascalova zákona. Starší osmáci se naučili proměřovat napětí v obvodu pomocí multimetru. Došlo na porovnávání vzdělávacího systému v obou zemích, přístup k inovativním metodám, využívání digitální techniky i možnosti aktivního přístupu žáků ke vzdělávání. Paní kolegyně obdivovala nejen samostatnost našich žáků, jejich zájem o předmět a aktivitu, ale i naše využívané metody práce během hodin. Vyučující si předaly kontakty a kdo ví, třeba jsme zasely semínko další spolupráce!

Galerie

 Škola je zapojena od 1.7.2023 do projektu Společným učením se zlepšujeme, registrační číslo: CZ.02.02.XX/…111, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský

logo7-2.jpg

douc23.jpg

 

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

logocof1.jpg