Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Propojujeme anglický jazyk s druhým jazykem

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 25. května v 0:00

Platnost do: 31. května 2026 v 23:59

V květnu roku 2022 jsme s kolegyní Terezou Trešlovou mohly díky projektu Erasmus+ vycestovat na čtrnáctidenní pobyt do irského Dublinu, kde jsme studovaly angličtinu na jazykové škole Horner School of English. Jazykový kurz v Irsku nám umožnil zlepšit si jak mluvenou, tak psanou formu anglického jazyka.

Na základě získaných zkušeností se snažím ve výuce propojovat anglický jazyk i s jinými předměty. Skvělou příležitostí jsou hodiny německého jazyka, kdy si žáci mohou sami často povšimnout toho, že slovní zásoba obou jazyků je podobná. Příkladem nejsou jen číslice, dny, měsíce, ale i některá zvířata, potraviny či oblečení.

Na jedné z hodin německého jazyka jsme minulý týden přivítali paní ředitelku. Hodinu jsme začali tím, že jsme si kladli otázky na různá témata a vzápětí jsme přešli k opakování slovní zásoby. Žáci utvořili dva týmy, kdy překládali slovíčka z anglického jazyka do německého.
Následně jsme pokračovali kvízovou videohrou Kahoot. Děti odpovídaly na svých telefonech na otázky a podle rychlosti a počtu správných odpovědí postupovaly na pomyslné stupně vítězů.
V závěru hodiny měly děti za úkol komunikovat ve třídě s alespoň šesti spolužáky. Každý dostal pracovní list, na němž stály otázky v angličtině. Otázky si při rozhovorech překládaly do němčiny a v němčině na ně i odpovídaly.

 

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

 

Galerie

 Škola je zapojena od 1.7.2023 do projektu Společným učením se zlepšujeme, registrační číslo: CZ.02.02.XX/…111, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský

logo7-2.jpg

douc23.jpg

 

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

logocof1.jpg