Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Naši učitelé se připravují na cestu do zahraničí

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 1. března 2019 v 0:00

Platnost do: 31. března 2026 v 23:59

Ve čtvrtek 21.2. 2019 jsme se společně sešli a pohovořili s koordinátorkou projektu „Rozšiřujeme prostor pro evropskou komunikaci“ o kulturních zvyklostech v Anglii a Irsku. Společně jsme probrali praktické rady na cestu a možná rizika. Do Dublinu v Irsku odlétají Bc. Lenka Pěgřímková a Mgr. Václav Schwarz. Čeká je zde dvoutýdenní intenzivní kurz angličtiny.

Dále na cestu vyrážejí vyučující anglického jazyka Mgr. Kateřina Opočenská, Mgr. Iveta Balánová a Mgr. Lenka Tvrdíková. V Richard Language School v anglickém městě Bournemouth budou navštěvovat metodologické kurzy předmětu anglický jazyk. Všichni zúčastnění učitelé očekávají, že kurzy budou přínosné pro jejich další práci s žáky naší školy a obohatí tím výuku svých předmětů.

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie." 

"Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Galerie

 

logocof1.jpgEvropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání