Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Naši učitelé se připravují na zahraniční kurzy

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 7. listopadu 2018 v 0:00

Platnost do: 30. listopadu 2026 v 23:59

Od října tohoto školního roku probíhá na naší škole kurz všeobecné angličtiny pro učitele za podpory programu Erasmus+. Učitelé, kteří se zúčastní kurzů v zahraničí, prohlubují své komunikační schopnosti v angličtině.

 

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie." 

"Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Galerie

 

logocof1.jpgEvropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání