Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Druháci a čtvrťáci vynášeli zimu

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 24. března v 0:00

Platnost do: 31. března 2026 v 23:59

Žáci 2.A a 4.A si v rámci projektu Život chleba užili další společný den, kdy ctili tradici vynášení zimy – Morany, kterou si společnými silami vyrobili. Tato tradice připadá na smrtnou neděli, která je pátá ze šesti postních nedělí. Lidé se loučí se zimou, kterou symbolizuje Smrtka nebo také Morana. Vesničané ji utopí, anebo spálí. Rituál vynášení smrti má praslovanské kořeny, ale o jeho původu toho moc nevíme.

Morana je figurína smrti, kterou děvčata vytváří většinou ze slámy, staré trávy i roští. Potom ji obléknou do starých obnošených šatů. Zdobí ji například obilím bez klasu nebo bílými vyfouknutými vejci, která symbolizují smrt. Naopak život představují červená uvařená vejce, která se pak rozdávají při koledě na Velikonoční pondělí.

Morana musela skončit v tekoucí vodě, aby spolu s ní zmizela i zima. Zima umírá a vlády se ujímá jaro. To se do vsi vrací v podobě líta, mladého nazdobeného stromku. Kolednice s lítem obchází vesnici úplně stejně jako kluci s pomlázkami. Dívky tímto způsobem mají klukům předat energii a sílu.

Moranu jsme úspěšně spálili a utopili a nové líto – mládí, život zase zpět do školy přinesli. Společné dopoledne jsme si opět užili. Bylo fajn si vyzkoušet, jakým způsobem se lidé dříve bavili a jaké tradice ctili.

Přílohy

Galerie

douc23.jpg

douc.jpg

sablony3.jpg

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.