Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Poznáváme žáky ze zahraničí

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 27. března v 0:00

Platnost do: 31. března 2026 v 23:59

Dlouhodobým projektem dětí ze žákovského parlamentu se stalo poznávání zemí původu spolužáků s odlišným mateřským jazykem. V rámci odpoledního vyučování a doučování se spojily s českými dětmi a společně zpracovaly plakáty představující státní zřízení, představitele státu, historii, současnost i školní systémy Mongolska, Vietnamu a Ukrajiny. Děti měly při práci možnost potkat se se spolužáky ze stejné země napříč ročníky, vytvořily si kontakty a za pomoci českých dětí zlepšovaly znalosti v českém jazyce. Na základě zpětných vazeb se jednalo ve přínosnou spolupráci pro obě strany.

Při páteční schůzce ŽP byly projekty všech zemí představeny. Všichni zapojení žáci sklidili velké uznání za svou práci, odvahu a zlepšení ve vyjadřování. 

Projekt svou prezentací nekončí. Vyučující občanské výchovy budou mít od úterý 28.března možnost prohlédnout si se svou třídou zveřejněné plakáty na nástěnce ŽP v přízemí II. stupně u učebny fyziky. Mohou nad tématem dále diskutovat. Zástupci ŽP v každé třídě ví, že se po domluvě s vyučujícím mohou obrátit na daného „zahraničního“ žáka i z jiné třídy a požádat ho návštěvu a představení dané země.

Jako odměnu za čas strávený nad přípravou plakátů paní učitelka Červená, paní asistentky Olena Belková a Alena Kapková společné vymyslely setkání všech dětí (případně i jejich rodičů) s ochutnávkou tradičních jídel dané země. Na setkání jsou srdečně zváni všichni žáci ŽP i pedagogové školy.

Velké poděkování za vedení práce dětí si zaslouží právě zmíněné paní asistentky!

Děkuji všem zapojeným dětem za nadšení do práce a spolupráci se spolužáky!

Galerie

douc23.jpg

douc.jpg

sablony3.jpg

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.