Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

Dračí bojovka ve 2.A

Dračí bojovka ve 2.A

Vloženo: 26. května v 20:13

Platnost do: 20. června v 23:59

Mgr. P.Formáčková

Volba Švihadlového krále, královny ve ŠD

Volba Švihadlového krále, královny ve ŠD

Vloženo: 31. května v 6:33

Platnost do: 20. června v 23:59

E.Vejrostová

Putování po Japonsku

Putování po Japonsku

Vloženo: 31. května v 6:40

Platnost do: 20. června v 23:59

K.Moravcová

Den první - virtuální práce na projektu Erasmus + „ENABLE“

Den první - virtuální práce na projektu Erasmus + „ENABLE“

Vloženo: 1. června v 12:40

Platnost do: 20. června v 23:59

Mgr. K.Opočenská

Den dětí v 1. ročníku

Den dětí v 1. ročníku

Vloženo: 1. června v 12:43

Platnost do: 20. června v 23:59

Mgr. L.Hanzlíková, Mgr. L.Tvrdíková

Den dětí ve 2.A

Den dětí ve 2.A

Vloženo: 1. června v 20:33

Platnost do: 20. června v 23:59

Mgr. P.Formáčková

Šipkovanou za pokladem ve 2.B

Šipkovanou za pokladem ve 2.B

Vloženo: 1. června v 20:37

Platnost do: 20. června v 23:59

Mgr. K.Peroutková, Z.Kunová

Street art ve 4.A

Street art ve 4.A

Vloženo: 2. června v 6:24

Platnost do: 20. června v 23:59

Mgr. M.Kůrková

Hurá do přírody

Hurá do přírody

Vloženo: 2. června v 6:34

Platnost do: 20. června v 23:59

Mgr. T.Trešlová

Den druhý - virtuální práce na projektu Erasmus + „ENABLE“

Den druhý - virtuální práce na projektu Erasmus + „ENABLE“

Vloženo: 2. června v 12:43

Platnost do: 27. června v 23:59

Mgr. K.Opočenská, Mgr. I.Chalupová

Den třetí - virtuální práce na projektu Erasmus + „ENABLE“

Den třetí - virtuální práce na projektu Erasmus + „ENABLE“

Vloženo: 3. června v 7:20

Platnost do: 27. června v 23:59

Mgr. I.Chalupová, Mgr. K.Opočenská

Vyhlášení výsledků pohybové aktivity

Vyhlášení výsledků pohybové aktivity

Vloženo: 3. června v 10:53

Platnost do: 27. června v 23:59

Mgr. M.Knížková, Mgr. L.Trvdíková

Den čtvrtý - virtuální práce na projektu Erasmus + „ENABLE“

Den čtvrtý - virtuální práce na projektu Erasmus + „ENABLE“

Vloženo: 4. června v 7:19

Platnost do: 27. června v 23:59

Mgr. K.Opočenská, Mgr. I.Chalupová

Den pátý - virtuální práce na projektu Erasmus + „ENABLE“

Den pátý - virtuální práce na projektu Erasmus + „ENABLE“

Vloženo: 4. června v 22:29

Platnost do: 30. června v 23:59

Mgr. I.Chalupová, Mgr. K.Opočenská

Den dětí ve školní družině

Den dětí ve školní družině

Vloženo: 7. června v 11:37

Platnost do: 27. června v 23:59

M.Havlíčková

Videa o šikaně od našich ambasadorů - projekt ENABLE Erasmus+

Vloženo: 7. června v 13:35

Platnost do: 27. června v 23:59

Mgr. K.Opočenská

+ články v médiiích

Sběr papíru d 14. do 24.6.2021

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 8. června v 9:50

Platnost do: 25. června v 23:59

Mgr. P.Koudelková

Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou

Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou

Vloženo: 9. června v 6:33

Platnost do: 30. června v 23:59

Mgr. P.Formáčková

Pozorujeme a pěstujeme

Pozorujeme a pěstujeme

Vloženo: 11. června v 11:07

Platnost do: 30. června v 23:59

Mgr. L.Tvrdíková

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.