Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Třídní schůzky

Plán porad, schůzí a třídních schůzek pro šk.rok 2020/21

- pedagogické rady:      1. čtvrtletí – 4. 11. 2020

                                      1. pololetí -  20. 1. 2021

                                      3. čtvrtletí -  14. 4. 2021

                                      2. pololetí -  23. 6. 2021

- třídní schůzky – 3. 9. 2020

                             xx 11. 2020 - online

                             12. 1. 2021 – konzultace s rodiči

                             8. 4. 2021

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.