Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

(před)Velikonoční pondělí

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 26. března v 0:00

Platnost do: 31. března 2026 v 23:59

Žáci 6.A se v hodině výchovy k občanství věnovali aktuálně nejbližšímu svátku, který nás v kalendáři čeká. Protože již o Velikonocích základní informace vědí, dostali za úkol dát ruku k dílu a tvořit. Každý z nich si mohl vybrat jednu z aktivit, která mu byla nejvíce sympatická. Vznikly tím různé skupinky se stejným zájmem a časový interval jedné hodiny, tedy 45 minut měli žáci na to, aby si dle výběru mohli například vytvořit pomlázku, obarvit různými styly vajíčka nebo si dokonce udělat výbornou svačinu v podobě vajíčkové pomazánky. Přesvědčte se sami, jak se se zadáním vypořádali.

Galerie

 Škola je zapojena od 1.7.2023 do projektu Společným učením se zlepšujeme, registrační číslo: CZ.02.02.XX/…111, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský

logo7-2.jpg

douc23.jpg

 

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

logocof1.jpg