Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zájmové kroužky

Placení kroužků

Placení kroužků

Vloženo: 3. září 2015

Bankovní spojení
Kroužky otevřené v letošním šk.roce

Kroužky otevřené v letošním šk.roce

Vloženo: 11. září 2015

Kroužky, které se budou letos od října otevírat jsou označeny žlutě. Některé se kvůli vysokému počtu přihlášených rozdělí na více skupin. Přesný seznam včetně termínů bude zveřejněn po dohodě vedoucích se žáky příští týden.
Úplný seznam kroužků otevíraných v tomto školním roce

Úplný seznam kroužků otevíraných v tomto školním roce

Vloženo: 17. září 2015

V týdnu od 21.9.2015 bude zahájena činnost kroužků.
Kroužek na výletě

Kroužek na výletě

Vloženo: 22. října 2015

autor Mgr. L.Hanzlíková
Angličtina pro nejmenší

Angličtina pro nejmenší

Vloženo: 23. října 2015

autor Mgr. L.Tvrdíková
Vaření nás baví!

Vaření nás baví!

Vloženo: 27. října 2015

autor. Mgr. P.Koudelková
Halloweenská angličtina pro nejmenší

Halloweenská angličtina pro nejmenší

Vloženo: 2. listopadu 2015

autor Mgr. L.Tvrdíková
Jablka v županu

Jablka v županu

Vloženo: 3. listopadu 2015

autor Mgr. P.Koudelková
Halloween podruhé

Halloween podruhé

Vloženo: 9. listopadu 2015

autor Mgr. L.Tvrdíková
Aerobik a kondiční cvičení na naší škole

Aerobik a kondiční cvičení na naší škole

Vloženo: 9. listopadu 2015

autor Bc. L.Pěgřímková
Kroužek „Stolní a logické hry“

Kroužek „Stolní a logické hry“

Vloženo: 13. listopadu 2015

autor Mgr. P.Formáčková
Naši kamarádi

Naši kamarádi

Vloženo: 26. listopadu 2015

autor Mgr. L.Hanzlíková
MY TOYS

MY TOYS

Vloženo: 2. února 2016

autor Mgr. L.Tvrdíková
MY PET

MY PET

Vloženo: 22. února 2016

autor Mgr.L.Tvrdíková
Vaříme dobře a rádi

Vaříme dobře a rádi

Vloženo: 1. března 2016

autor Mgr. P.Koudelková
Jídlo - Food

Jídlo - Food

Vloženo: 16. března 2016

autor Mgr. L.Tvrdíková
Pečeme na Velikonoce

Pečeme na Velikonoce

Vloženo: 22. března 2016

autor Mgr. P.Koudelková
Velikonoce s kroužkem AJ : HAPPY EASTER

Velikonoce s kroužkem AJ : HAPPY EASTER

Vloženo: 23. března 2016

autor Mgr. L.Tvrdíková
Již umíme hláskovat anglická slova

Již umíme hláskovat anglická slova

Vloženo: 18. dubna 2016

Mgr. K.Opočenská
Clothes – oblečení

Clothes – oblečení

Vloženo: 28. dubna 2016

autor Mgr.L.Tvrdíková

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.