Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Akce školy

Předškoláci nezahálí

Předškoláci nezahálí

Vloženo: 21. října 2015

autor Mgr. P.Formáčková
Vítání občánků ve Vlašském dvoře

Vítání občánků ve Vlašském dvoře

Vloženo: 20. října 2015

autor Mgr. P.Formáčková
Požár na ZŠ TGM Kutná Hora?

Požár na ZŠ TGM Kutná Hora?

Vloženo: 9. října 2015

autor textu Mgr. M.Knížková, foto Mgr. D.Mrňáková, D.Roubíček, S.Slanařová
Výprava za židovskou historií

Výprava za židovskou historií

Vloženo: 8. října 2015

autor Mgr. B.Králíková
Karkulka na Svatováclavských slavnostech

Karkulka na Svatováclavských slavnostech

Vloženo: 29. září 2015

autor Mgr. P.Formáčková

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.