Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Akce školy

Karkulka na Svatováclavských slavnostech

Karkulka na Svatováclavských slavnostech

Vloženo: 29. září 2015

autor Mgr. P.Formáčková
Výprava za židovskou historií

Výprava za židovskou historií

Vloženo: 8. října 2015

autor Mgr. B.Králíková
Požár na ZŠ TGM Kutná Hora?

Požár na ZŠ TGM Kutná Hora?

Vloženo: 9. října 2015

autor textu Mgr. M.Knížková, foto Mgr. D.Mrňáková, D.Roubíček, S.Slanařová
Vítání občánků ve Vlašském dvoře

Vítání občánků ve Vlašském dvoře

Vloženo: 20. října 2015

autor Mgr. P.Formáčková
Předškoláci nezahálí

Předškoláci nezahálí

Vloženo: 21. října 2015

autor Mgr. P.Formáčková
Pozvánka Klubu mladého diváka

Pozvánka Klubu mladého diváka

Vloženo: 22. října 2015

autor vychovatelka Marcela Havlíčková
Zájezd do Londýna

Zájezd do Londýna

Vloženo: 26. října 2015

autor Mgr. M.Šabacká, Mgr B.Králíková
Výsledky prvního kola sběru papíru

Výsledky prvního kola sběru papíru

Vloženo: 3. listopadu 2015

autor Mgr. P.Koudelková
Beseda o houbách na 1.stupni

Beseda o houbách na 1.stupni

Vloženo: 6. listopadu 2015

autor Mgr. R.Brtníková, Mgr. M.Bártová
Záložka do knihy spojuje školy

Záložka do knihy spojuje školy

Vloženo: 10. listopadu 2015

autor Mgr. B.Králíková
Česko zpívá koledy

Česko zpívá koledy

Vloženo: 23. listopadu 2015

autor Mgr. Z.Mačinová, Mgr. D.Mrňáková
Mladý Demosthenes, soutěž v řečnictví

Mladý Demosthenes, soutěž v řečnictví

Vloženo: 24. listopadu 2015

autor Mgr. B.Králíková, O.Halák, D.Roubíček
Exkurze na SOŠ a SOU řemesel

Exkurze na SOŠ a SOU řemesel

Vloženo: 27. listopadu 2015

autor Mgr. I.Chalupová
Úspěch v soutěži ITSLOT

Úspěch v soutěži ITSLOT

Vloženo: 30. listopadu 2015

autor Mgr. A.Voldřichová
Naši čerti straší v mateřské škole

Naši čerti straší v mateřské škole

Vloženo: 30. listopadu 2015

autor Mgr. p.Koudelková, foto Evelína Dvořáková
Výsledky školního kola dějepisné olympiády

Výsledky školního kola dějepisné olympiády

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 1. prosince 2015

Zobrazeno: 1646×

autor A.Melechová
Naši čerti straší dál...

Naši čerti straší dál...

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 1. prosince 2015

Zobrazeno: 1846×

autor Mgr. P.Koudelková, foto K.Koudelka
Beseda s poslancem parlamentu

Beseda s poslancem parlamentu

Vloženo: 1. prosince 2015

autor Mgr. T.Moravcová, D.Roubíček
Čertování pokračuje

Čertování pokračuje

Vloženo: 2. prosince 2015

autor Mgr. P.Koudelková, foto K.Koudelka

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.