Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Akce školy

4. den čtvrťáků na Horním Bradle

4. den čtvrťáků na Horním Bradle

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 7. června 2019 v 0:00

Platnost do: 30. června 2026 v 23:59

autor příspěvku Mgr. P.Formáčková

2. den čtvrťáků v Horním Bradle

2. den čtvrťáků v Horním Bradle

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 5. června 2019 v 0:00

Platnost do: 30. června 2026 v 23:59

autor příspěvku Mgr. P.Formáčková

Zebra u třeťáků

Zebra u třeťáků

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 4. září 2019 v 0:00

Platnost do: 30. září 2026 v 23:59

Mgr. Monika Kůrková

Závěrečná reflexe – 3. část projektu Společná cesta

Závěrečná reflexe – 3. část projektu Společná cesta

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 9. října 2019 v 0:00

Platnost do: 31. října 2026 v 23:59

Mgr. I.Balánová, Mgr. R.Jásek

Zasloužená odměna

Zasloužená odměna

Vloženo: 21. května v 0:00

Platnost do: 31. května 2025 v 23:59

Mgr. J.Červená

Záložka do knihy spojuje školy i letos

Záložka do knihy spojuje školy i letos

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 31. října 2019 v 0:00

Platnost do: 31. října 2026 v 23:59

Mgr. B. Králíková

Zájezd do Londýna

Zájezd do Londýna

Vloženo: 26. října 2015

autor Mgr. M.Šabacká, Mgr B.Králíková
Zahájili jsme školní rok 2019-2020 !

Zahájili jsme školní rok 2019-2020 !

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 2. září 2019 v 0:00

Platnost do: 30. září 2026 v 23:59

Mgr. K.Opočenská

Zahájili jsme školní rok 2018/2019 !

Zahájili jsme školní rok 2018/2019 !

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 3. září 2018 v 8:28

Platnost do: 30. září 2025 v 23:59

několik fotek ze zahájení šk.roku

Zahájení školního roku 2020/21 a noví prvňáci

Zahájení školního roku 2020/21 a noví prvňáci

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 1. září 2020 v 0:00

Platnost do: 30. září 2026 v 23:59

Výzva druhého ročníku

Výzva druhého ročníku

Vloženo: 28. března v 0:00

Platnost do: 31. března 2023 v 23:59

Mgr. K.Peroutková, Mgr. P.Formáčková

Využívání nové učebny chemie a fyziky

Využívání nové učebny chemie a fyziky

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 24. ledna 2020 v 0:00

Platnost do: 31. ledna 2027 v 23:59

kolektiv pedagogů

Výtvarná soutěž Světové dědictví

Výtvarná soutěž Světové dědictví

Vloženo: 18. dubna 2016

autor Mgr. K.Opočenská
Výtvarná soutěž k označení nesečených lokalit v Kutné Hoře

Výtvarná soutěž k označení nesečených lokalit v Kutné Hoře

Vloženo: 13. května v 0:00

Platnost do: 31. května 2025 v 23:59

Mgr. J.Červená

PŘIDANÝ Článek v kutnohorských listech

Výlet do světa dřevěných hraček aneb třetí den v Desné

Výlet do světa dřevěných hraček aneb třetí den v Desné

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 6. června 2019 v 0:00

Platnost do: 30. června 2026 v 23:59

Petra Koudelková, Monika Kůrková, Jaroslava Tvrdíková a Hana Vörösová

Vyhodnocení branného dne

Vyhodnocení branného dne

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 25. září 2019 v 0:00

Platnost do: 30. září 2026 v 23:59

Mgr. J.Červená

Vyhlášení výsledků pohybové aktivity

Vyhlášení výsledků pohybové aktivity

Vloženo: 3. června v 0:00

Platnost do: 30. června 2024 v 23:59

Mgr. M.Knížková, Mgr. L.Trvdíková

Velký úspěch v soutěži Pangea

Velký úspěch v soutěži Pangea

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 1. dubna 2019 v 0:00

Platnost do: 30. dubna 2026 v 23:59

autor příspěvku Mgr. D.Mrňáková

Vánoční jarmark a koledy

Vánoční jarmark a koledy

Vloženo: 14. prosince 2017

text Mgr. Zdenka Mačinová, foto Denis Mekič, L.Pěgřímková, Z.Zelená, p.Navrátil, Mgr. L.Machek
Vánoční akademie

Vánoční akademie

Vloženo: 21. prosince 2016

autor Mgr. D.Mrňáková, Mgr. L.Machek

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.