Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Páťáci v knihovně – téma: Bezpečný internet

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 24. listopadu v 0:00

Platnost do: 30. listopadu 2024 v 23:59

Žáci pátých tříd navštívili Městskou knihovnu. Tentokrát nás zajímal program Bezpečný internet.

Cílem této besedy bylo žáky seznámit s návyky pro bezpečný pohyb na internetu a bezpečné používání digitálních technologií.

Interaktivní komiks: Příběh Báry žáky provedl tématy jako digitální identita, digitální stopa nebo kyberšikana. Žáci se stali součástí fiktivního třídního příběhu, viděli, jakým způsobem kyberšikana probíhá a jak je možné ji řešit. 

Víme, co je digitální stopa a jaká rizika jsou s ní spojená. Víme, co je kyberšikana, jaké může mít příčiny a důsledky a v neposlední řadě dodržujeme bezpečnostní a jiná pravidla pro práci s digi­tálními techno­logiemi.

Galerie

douc23.jpg

douc.jpg

sablony3.jpg

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.